Om föreningen

Aktuell mäklarbild fås via ekonomisk förvaltare, Kanold Redovisning AB, e-post: maklare@kanoldredovisning.se, telefon: 08-765 28 80

Vad ingår i avgiften (värme, vatten, kabel-tv, bredband)?

Värme, vatten, vinds- eller källarförråd, ansluten stadsnätsbox från Sundbybergs stadsnät samt bredband 100/10 Mbit via stadsnätet (tjänsteleverantör: Bredband2). I dagsläget finns även basutbud kabel-TV via ComHem, men detta kommer inom ett eller ett par års sikt sannolikt tas bort eftersom fastigheten numera är ansluten till Sbg stadsnät. El- och TV-abonnemang står respektive bostadsrättsinnehavare för.

Är fastigheten ansluten till ComHem?

Ja i nuläget, och till Sundbybergs Stadsnät, se kommentar ovan.

Har ni planerat några större renoveringar?

Arbeten sker enligt fastlagd underhållsplan. För detaljer, kontakta föreningens styrelse.

Har ni planerat några förändringar av avgiften?

Avgifterna ses över löpande. Senaste avgiftshöjningen skedde i april 2019, dessförinnan i jan 2014.

Tar föreningen ut överlåtelse- och pantsättningsavgift?
Vem betalar överlåtelseavgiften?

Ja, överlåtelseavgiften betalas av köparen (2,5 % av gällande basbelopp). Pantsättningsavgift debiteras ej.

Övriga utrymmen till medlemmarnas förfogande: barnvagnsrum, gym, gård, grillplats mm?

Barnvagnsrum finns (Humblegatan 13), mindre gård och grillplats finns. Ett mindre gym finns inrett i källarplan.

Förråd tillhörande lägenheten finns på vinden/källaren?

Vinds- eller källarförråd ingår.

Antal lägenheter i föreningen?

36 bostadslägenheter.

Finns det några hyresrätter kvar?

1 st

Antal lokaler?

Inga

Accepteras juridisk person som köpare?

Nej

Är föreningen en sk äkta bostadsrättsförening?

Ja

Till vem och på vilken adress skickar vi sen ansökan om medlemskap?

Brf Humblegården

Humblegatan 13

172 39 Sundbyberg

Övrig information

P-platser och garage finns, för närvarande kö.

 
ÅR och revisionsberättelse 2019.pdf
Humblegården ÅR 2018.pdf