Föreningens regler

Som bostadsrättsinnehavare eller hyresvärd har du enligt gällande lagstiftning vissa rättigheter men också skyldigheter som direkt påverkar boendet.

Det handlar bland annat om att visa sådan hänsyn till grannarna att dessa inte blir störda. Man måste alltid sköta sitt boende så att man "iakttar sundhet, ordning och gott skick", detta är lagens formulering. Man ska också se till att övriga hushållsmedlemmar, gäster m fl följer de ordningsregler som finns.

För att uppfylla hänsynstagande till grannarna har för vår förening följande ordningsregler lagts fast - de gäller för både medlemmar och hyresgäster.

 • Att ta väl hand om och vårda föreningens egendom.
 • Att omedelbart kontakta fastighetsskötaren/en representant för styrelsen om det uppstår skada som genast måste åtgärdas.
 • Att inte använda lägenhet eller föreningens övriga utrymmen till annat än vad de är avsedda för.
 • Att aldrig under kvällar och nätter ställa upp entrédörrar med stenar, mattor eller dylikt. Mellan kl 21.00 och 06.00 ska dörrarna vara låsta.
 • Att spara på vatten - såväl varmt som kallt.
 • Att observera brandskyddsreglerna vad gäller förvaring av skrymmande eller brandfarliga föremål i trapphusen, d.v.s. inte placera mattor, skor, stövlar, barnvagnar, leksaker etc. i trapphus, källargångar eller utanför lägenhetsdörren.
 • Att alla tar gemensamt ansvar för att hålla god ordning i föreningens miljö- och återvinningshus och respekterar att detta inte är ett grovsoprum utan att sopor som ej har ett dedikerat kärl forslas bort på egen hand; detsamma gäller förstås när kärlen är överfulla.
 • Att inte störa grannar mellan klockan 22:00-07:00 på vardagar. Det är inte tillåtet att borra eller spika efter klockan 21:00.
 • Att vad gäller hantverks- eller renoveringsarbeten på lördag, söndag och helgdag, vänligen respektera dina grannar och begränsa arbetet till 09:00-18:00.
 • Att forsla bort möbler och dylikt vid avflyttning eller utbyte.
 • Att städa tvättstugan efter användning.
 • Att inte piska eller rengöra mattor eller liknande på balkonger, i förstugor eller trappuppgångar och inte skaka sängkläder genom fönster.
 • Att uteplatsen städas efter användning och lämnas i ett barnvänligt skick (OBS! Inga fimpar, trasiga flaskor, kvarlämnad tändvätska etc.)
 • Att begära tillstånd för all form av skyltning inom föreningens lokaler eller på dess område.
 • Att ta bort cyklar som inte används från cykelställ och cykelrum.
 • Att inte röka i trapphus och entréer.
 • Att inte lämna fimpar utanför entrédörrarna, på tomten/gångarna fram till huset eller på uteplatsen.
Trivselregler Brf Humblegården i Sundbyberg.pdf